EDWARD GUZIAKIEWICZ


   O autorze

Urodził się w Mielcu w 1952 r. Jest w trzech czwartych Polakiem, a w jednej czwartej Austriakiem. Cechuje go więc temperament słowiański, temperowany germańskim zamiłowaniem do porządku. Uczeń Technikum Mechanicznego w Mielcu (jako jedyny na trzy klasy uzyskał maksimum punktów na maturze), a następnie student i absolwent Wydziału Teologii KUL. Obronił pracę magisterską z oceną bardzo dobrą, zdobył tytuł kanonicznego licencjata teologii pastoralnej z oceną valde bene (tzw. licencjat rzymski), a wreszcie ukończył studia doktoranckie (ze średnią ocen w indeksie za całe studia ok. 4, 8). Pod koniec studiów poszerzył swe zainteresowania naukowe o zagadnienia z zakresu historii, filozofii i kulturoznawstwa. Został wysłany przez macierzystą uczelnię na stypendium naukowe do Belgii (Katholieke Universiteit Leuven). Potem wciągnęły go publicystyka i dziennikarstwo z racji związków z tygodnikiem «Gość Niedzielny», na łamach którego zamieszczał pierwsze teksty. Jego młodzieńczą biografię wzbogaca zaangażowanie w działalność Ruchu Światło-Życie oraz wspólnot neokatechumenatu. Teza doktorska, nad którą pracował z dala od uczelni, znalazła zwieńczenie w postaci zsyntetyzowanego studium, zatytułowanego «Zmartwychwstanie umarłych. Klucz antropologiczny».

   Działalność publicystyczna

W latach 1981-1982 etatowy sekretarz redakcji tygodnika «Gość Niedzielny» w Katowicach. W latach 1986-1993 współpracownik i redaktor miesięcznika «Wzrastanie». W latach 1987-1993 stały współpracownik działu religijnego tygodnika «Katolik». W latach 1994-1999 regionalny korespondent Gazety Codziennej «Nowiny» w Rzeszowie. W latach 2003-2008 współpracownik kwartalnika «Nadwisłocze». Od 2014 r. do 2016 r. redaktor naczelny portalu zlp.rzeszow.pl. Publicystyka tego pisarza jest rozsiana po łamach około trzydziestu czasopism, w tym polonijnych. Ponad pięćset tekstów zamieścił w periodykach regionalnych i lokalnych regionu Podkarpacia.


   Dla młodzieży

Debiutował opowiadaniami dla młodzieży w drugiej połowie lat 80., zamieszczając je na łamach miesięcznika «Wzrastanie» (był w zespole redakcyjnym tego pisma). Ukazywały się one również w innych miesięcznikach katolickich («Być Sobą», «Królowa Apostołów», «Posłaniec Serca Jezusowego», polonijna «Nasza Rodzina»), składając się na tomik «Randka i inne opowiadania», wydany drukiem w 2006 roku. Na ten sam okres, tj. na drugą połowę lat 80., przypadają robocze wersje poradnika «Z oazą na ty», wydrukowanego w 2008 roku i dramatu «Szukanie Boga», finalnie opracowanego w slangu i wydanego w 2009 roku. Prezentowaną w Internecie od 2002 roku powieść dla młodzieży «Wakacje w Izraelu» autor napisał w latach 90. Na tę samą dekadę, tj. na lata 90., przypada «Savoir-vivre nastolatka», aktualizowany i zamieszczany w odcinkach na blogu autora od 2002 roku.


   Nurt dziecięcy

Autor debiutował twórczością dla najmłodszych czytelników na łamach miesięczników katolickich, a jego pierwsze opowiadania dla dzieci ujrzały światło dzienne na początku lat 90. W 1991 roku «Mały Gość Niedzielny» zamieścił «Fruwające zwierciadło», a w 1992 roku «Przewodnik Katolicki» — opowiadanie «Mędrcy». W 1993 roku w «Posłańcu Serca Jezusowego» ukazało się opowiadanie «Malarz czarodziej». W 1994 roku w pallotyńskim «Małym Apostole» znalazło się kilka tekstów z cyklu «Świat Mireczki», które stanowiły zaczątek wydanego dużo później, bo w 2009 roku, tomiku «Radosny świat Mireczki». Jedno z opowiadań z tego cyklu («W drodze do nieba») zamieścił w 1997 roku «Mały Rycerzyk Niepokalanej». W latach 90. autor napisał ponadto nowelę (mikropowieść) dla starszych dzieci «Przygoda z Rudaskiem», wydaną drukiem w 2008 roku. Kilka tekstów z adresowanego do dzieci «Słowniczka małego chrześcijanina» trafiło na łamy pallotyńskiego «Małego Apostoła» w 1997 i 1998 roku. «Słowniczek» promował następnie w latach 2001-2003 «Przewodnik Katolicki» (zamieszczono tam ponad 20 haseł). W 2000 roku ukazały się drukiem «Okruszki. Wiersze dla dzieci» (Tuchów). Wybrane wiersze z tego zbioru znalazły się — m.in. — w Antologii poezji religijnej dla dzieci «Promyki dobroci i radości» (Nowy Sącz 2005). Rymowanki z tego tomiku były prezentowane na łamach różnych periodyków.


   Fantastyka

Zadebiutował mikropowieścią «Ekscytoza. Z tamtej strony Trójkąta Bermudzkiego». Utwór ten ukazywał się w odcinkach na łamach Tygodnika Mieleckiego Korso w latach 1995-1996, a doczekał się wydania drukowanego w 2000 roku. W 2001 roku na internetowych łamach «Nowej Gildii» pojawiła się druga mikropowieść, zatytułowana «Banita», zaś w 2002 roku na elektronicznych łamach Magazynu Esensja — trzecia, zatytułowana «Afrodyta». Trzy następne utwory z tego cyklu otrzymały własne serwisy w Internecie w latach 2004 — 2006. Ich tytuły to: «Przerwany lot» (2004 r.) «Genesis», (2005 r.) i «Misja: Europa» (2006 r.). Wyliczone mikropowieści znalazły się w tomie «Przyloty na Ziemię», wydanym drukiem w Chicago (USA) w 2006 roku. Powieść «Zdrada strażnika planety» ukazała się drukiem na przełomie 2008 i 2009 r. Została uhonorowana «Złotym Piórem», nagrodą Związku Literatów Polskich, Oddziału w Rzeszowie.

W 2007 r. autor rozpoczął pracę nad nową powieścią «Hurysy z katalogu», ukończoną w 2010 r., a w 2009 r. — nad nową mikropowieścią «Syreny z Cat Island», również ukończoną w 2010 r. We wrześniu 2010 r. powstała mikropowieść «Supernowa». W październiku 2010 r. ukazała się drukiem powieść «Winda czasu». W lutym 2011 r. znalazła się w sieci we fragmentach najnowsza mikropowieść o tytule «Kasandra».

W marcu 2011 r. nakładem Wydawnictwa «Dreams» w Rzeszowie ukazała się powieść «Hurysy z katalogu», a w kwietniu — w tym samym wydawnictwie — powieść «Obcy z Alfy Centauri». W pierwszych miesiącach 2012 r. obie wspomniane powieści zostały nominowane do Nagrody SFINKS, przyznawanej dorocznie w kilku kategoriach w dziedzinie fantastyki.

Powieść SF «Bunt androidów» autor ukończył jesienią 2013 r. Pod koniec 2013 r. profil autora znalazł się w wirtualnej Encyklopedii Fantastyki. Nad powieścią SF «A jeśli jutra nie będzie» pracował od maja 2014 r. do września 2015 r. Wydał ją drukiem w listopadzie 2015 r., zaś w wersji elektronicznej w styczniu 2016 r. Pod koniec 2015 r. trafiły na rynek księgarski «Hurysy z katalogu» w wersji audio (Wydawnictwo Storybox.pl, lektor Roch Siemianowski, polski aktor filmowy, serialowy, teatralny i dubbingowy).

Przy końcu 2017 r. uporał się z powieścią «Enbargonki», będącą kontynuacją mikropowieści «Supernowa». W pierwszej połowie 2018 r. napisał mikropowieść «Hegemone. Myśląca planeta».


 

Edward Guziakiewicz


Zamiłowania i pasje

•   Fantastyką interesował się od późnych klas szkoły podstawowej. Czytywał prawie wszystko, co ukazywało się drukiem. Jest ona jego hobby, z racji zamiłowania do przedmiotów ścisłych, matematyki i fizyki.

•   Zajmuje go antropologia, historia filozofii i teologii, chętnie sięga po opracowania, związane ze współczesną hermeneutyką naukową. W zainteresowaniach historycznych zorientowany na starożytność, szczególnie na Bliski Wschód (biblijny Izrael).

•   Zamiłowanie do przedmiotów ścisłych zaowocowało ponadto zainteresowaniem językami programowania. Autor jest więc również webmasterem i webdesignerem oraz administratorem stron internetowych.